Wiadomości
przyjaznyzabrzeg.pl
24 września 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia "Przyjazny Zabrzeg". Na tym spotkaniu prezes Maciej Kiełbas przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2019. Różnorodność podejmowanych inicjatyw oraz zaangażowanie w wiele akcji organizowanych przez innych społeczników są imponujące. Zrobiło to szczególne wrażenie w obecnym czasie pandemii, kiedy niewiele się dzieje i z nostalgią wspominamy normalne funkcjonowanie oraz aktywność społeczną. Na zebraniu poinformowano również o wygaśnięciu mandatu Członka Zarządu Ewy Pollak, w związku z jej rezygnacją. Przeprowadzono więc wybory uzupełniające. Nowym Członkiem Zarządu, pełniącym funkcję skarbnika została wybrana Katarzyna Spyra, czego jej serdecznie gratulujemy oraz życzymy wytrwałości i sił w podejmowanej pracy społecznej.