Projekty
przyjaznyzabrzeg.pl
Projekt: „Taroki Pokoleń”. Organizacja warsztatów gry w taroki z udziałem młodzieży i dorosłych oraz międzypokoleniowego turnieju finałowego.

Projekt: „Przeprowadzenie konkursu i zorganizowanie festiwalu amatorskich ognisk muzycznych”. Celem projektu jest podniesienie umiejętności i jakości życia mieszkańców poprzez organizację konkursu, festiwalu i warsztatów o charakterze edukacyjnym co pozwoli na zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców obszaru LGD i podniesienie jakości życia

Stowarzyszenie Przyjazny Zabrzeg zwyciężyło w III edycji konkursu „LEADER – razem możemy więcej” i wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zorganizowało i przeprowadziło innowacyjny projekt pod nazwą Piknik Filmowy „Nakręcona Ziemia Bielska” pod patronatem honorowym Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta.

Projekt: „Wydanie monografii miejscowości Zabrzeg pt.: "Monografia Zabrzega do roku 1939" która posłuży kultywowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego miejscowości Zabrzeg i która przyczyni się również do promocji tego terenu wśród turystów oraz wzrostu atrakcyjności obszaru dla mieszkańców, pozwoli na zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego i miejscowych tradycji

Projekt – „Organizacja warsztatów nauki gry oraz zakup instrumentów dla ogniska muzycznego działającego przy Stowarzyszeniu „Przyjazny Zabrzeg” im. ks. J. Londzina w Zabrzegu jako działania służące kultywowaniu miejscowych tradycji, której celem jest: umożliwienie mieszkańcom miejscowości Zabrzeg zdobycia umiejętności gry na instrumentach muzycznych poprzez organizację warsztatów w ramach działalności ogniska muzycznego co pozwoli na zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców i podniesienie jakości życia oraz przyczyni się do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego.”