Wiadomości
przyjaznyzabrzeg.pl
25 kwietnia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia "Przyjazny Zabrzeg". Na tym spotkaniu Jacek Cieciak przedstawił imponujące sprawozdania z pracy Zarządu za rok 2018. Różnorodność podejmowanych inicjatyw oraz zaangażowanie w wiele akcji organizowanych przez innych społeczników wydaje się już naturalnym stanem rzeczy w "Przyjaznym Zabrzegu".

W czasie tegoż zebrania poinformowano również jego członków o wygaśnięciu mandatów Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W związku z tym przeprowadzono wybory nowych władz. Na Prezesa Zarządu wybrano Macieja Kiełbasa. Jego zastępcą został Krzysztof Jarczok, sekretarzem Agata Danel, skarbnikiem - Ewa Pollak, a członkiem zarządu - Adrian Starzyk. Zmienił się również skład Komisji Rewizyjnej. Obecnie tworzą ją: Jacek Cieciak, Marian Dyrda oraz Łukasz Kwaśniewski. Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy, aby zaufanie, którym obdarzyła Ich lokalna społeczność, motywowało do bezinteresowniej pracy na rzecz rozwoju i integracji mieszkańców Zabrzega.