Wiadomości
przyjaznyzabrzeg.pl
„Taroki Pokoleń”, to nazwa projektu zrealizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia „Przyjazny Zabrzeg”, w całości wpisującego się w założenia projektu grantowego w zakresie organizowania wydarzeń aktywizujących młodzież w działania międzypokoleniowe.

„Aktywni międzypokoleniowi” - to organizacja trzynastu wydarzeń aktywizujących młodzież w działania międzypokoleniowe, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska”. To właśnie w jego ramach organizowane były warsztaty gry w taroki z udziałem młodzieży i dorosłych oraz międzypokoleniowy turniej finałowy. Warsztaty zostały zorganizowane w Zabrzegu, Kozach i Hecznarowicach.

W ramach działań promocyjnych niniejszego projektu, opracowano broszurę "Taroki Pokoleń". Broszura ta będąca materiałem dydaktycznym, pozwoliła uczestnikom warsztatów i turnieju finałowego zapoznać się z tematyką niniejszego projektu, najstarszą i współczesną historią kart i gry w taroki, regulaminów oraz punktacji. Broszura została rozdana uczestnikom tego projektu w trakcie warsztatów.

Na turniej finałowy w dniu 27 października będącym zarazem podsumowaniem projektu, zaproszeni zostali do Zabrzega, przedstawiciele samorządu lokalnego organizacji społecznych oraz osoby związane z tarokami od wielu lat.
Przybyli:
Burmistrz Czechowic-Dziedzic - Marian Błachut
Przedstawicielka LGD Ziemia Bielska - Joanna Kasperek
Naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta - Grzegorz Wąsik
Radni - Krzysztof Jarczok i Andrzej Maj
Sołtys Zabrzega - Andrzej Puskarczyk
Opiekunowie grup młodzieży z Hecznarowic i Kóz - Beata Nycz i Miłosz Zelek
Opiekunka grupy młodzieży z Zabrzega - Agnieszka Kopeć
Przewodnicząca koła KGW - Wioletta Borkowska
Przewodniczący koła emerytów - Leon Kaplita

Projekt "Taroki Pokoleń" realizowany został głównie w oparciu o czynne zaangażowanie lokalnej społeczności Zabrzega - członków Stowarzyszenia Przyjazny Zabrzeg oraz entuzjastów taroków w Kozach i Hecznarowicach. W warsztatach i turnieju finałowym wzięło udział około 200 uczestników - głównie młodzież oraz osoby dorosłe. Zwycięzca turnieju finałowego w kategorii do lat 18 uhonorowany został atrakcyjną nagrodą rzeczową, w postaci tabletu, a trzech najwyżej punktowanych zawodników turnieju finałowego otrzymało dużą okolicznościową statuetkę. Burmistrz Czechowic-Dziedzic ufundował puchar dla najstarszego i najmłodszego uczestnika, Prezes Stowarzyszenia Przyjazny Zabrzeg wręczył okazałą statuetkę z napisem „Krzyżówka” za poprawne rozwiązanie krzyżówki o tematyce tarokowej zamieszczonej w broszurze. Była również statuetka ze skiżem, dla najliczniejszej rodziny biorącej udział w turnieju finałowym ufundowana przez firmę "FREZCOM" z Zabrzega. Na pamiątkę uczestnictwa w projekcie „Taroki Pokoleń’ wszyscy uczestnicy turnieju finałowego, otrzymali okazałą statuetkę ze skiżem.

Laureaci projektu "Taroki Pokoleń":

W kategorii do lat 18, nagroda rzeczowa - tablet:
Szymon Kowalczyk

Zajęte miejsca w punktacji ogólnej - statuetka duża:
1 - Janusz Kóska 2 - Zdzisław Kozik 3 - Zdzisław Kózka

Całość Projektu „Taroki pokoleń” została sfinansowana ze środków unijnych w ramach : „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Pozostałe nagrody ufundowali:
Urząd Miasta - puchary:
Najstarszy uczestnik - Wiktor Ryś lat 79
Najmłodszy uczestnik - Zuzanna Cieciak lat 11

Firma „Frezcom” - statuetka duża:
Najliczniejsza rodzina - Piotr Kine z dziećmi

Stowarzyszenie „Przyjazny Zabrzeg” - statuetka duża:
Rozwiązanie krzyżówki - Adrian Koźlik

/tekst: Jacek Tomaszczyk; zdjęcia: Agnieszka Kopeć/