Wiadomości
przyjaznyzabrzeg.pl
10 maja 2018 roku odbyło się zwyczajne sprawozdawcze walne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjazny Zabrzeg im ks. Józefa Londzina. W czasie tegoż zebrania zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2017. Po odczytaniu właściwych sprawozdań Zarząd otrzymał absolutorium.