Wiadomości
przyjaznyzabrzeg.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w zwyczajnym walnym zebraniu członków stowarzyszenia w dniu 13 czerwca 2024 r.

Na podstawie § 18 ust. 1 – 4 Statutu Stowarzyszenia „Przyjazny Zabrzeg” im. Ks. Józefa Londzina,
ZARZĄD STOWARZYSZENIA,
zwołuje w dniu 13 czerwca 2024 r. o godz. 18:00

ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zebranie odbędzie się w Zespole Szkół im. Ks. Józefa Londzina w Zabrzegu (ul. K. Pytla 1)
Jeżeli w pierwszym terminie nie przybędzie co najmniej połowa członków Stowarzyszenia, zgodnie z § 19 ust. 3 ww. statutu ogłaszam drugi termin Zebrania po upływie co najmniej 15 minut.

Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia
Maciej Kiełbas