Projekty
przyjaznyzabrzeg.pl
Projekt: „Przeprowadzenie konkursu i zorganizowanie festiwalu amatorskich ognisk muzycznych”

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i jakości życia mieszkańców poprzez organizację konkursu, festiwalu i warsztatów o charakterze edukacyjnym co pozwoli na zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców obszaru LGD i podniesienie jakości życia.
Projekt aktywizuje mieszkańców (w szczególności dzieci i młodzież) i wzmacnia kapitał społeczny na obszarze LGD Ziemia Bielska, poprzez uczestnictwo w konkursie, festiwalu i warsztatach.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013Zakończono realizację projekty. Projekt został rozliczony.