Projekty
przyjaznyzabrzeg.pl
Stowarzyszenie Przyjazny Zabrzeg zwyciężyło w III edycji konkursu „LEADER – razem możemy więcej” i wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zorganizowało i przeprowadziło innowacyjny projekt pod nazwą Piknik Filmowy „Nakręcona Ziemia Bielska” pod patronatem honorowym Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta.
Niedawno odebraliśmy gratulację i podziękowania ze strony Stowarzyszenia Lokalnej Grupa Działania Ziemia Bielska.Raz jeszcze dziękujemy Wszystkim za udział i zaangażowanie.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zakończono realizację projektu. Projekt został rozliczony.