Projekty
przyjaznyzabrzeg.pl
Projekt: „Wydanie monografii miejscowości Zabrzeg pt.: "Monografia Zabrzega do roku 1939" która posłuży kultywowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego miejscowości Zabrzeg i która przyczyni się również do promocji tego terenu wśród turystów oraz wzrostu atrakcyjności obszaru dla mieszkańców, pozwoli na zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego i miejscowych tradycji.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013Zakończono realizację projekty. Projekt został rozliczony.