Projekty
przyjaznyzabrzeg.pl
„Muzykalny Zabrzeg” to nazwa projektu zrealizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia „Przyjazny Zabrzeg”, w całości wpisującego się w założenia projektu grantowego w zakresie doposażenia organizacji w celu aktywizacji lokalnej społeczności.

„Fundamenty aktywności lokalnej” to nazwa programu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska”. To właśnie w jego ramach zakupiono sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy na potrzeby Ogniska Muzycznego i wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie „Przyjazny Zabrzeg”.

Projekt „Muzykalny Zabrzeg” realizowany został głównie w oparciu o czynne zaangażowanie lokalnej społeczności Zabrzega – członków Stowarzyszenia „Przyjazny Zabrzeg” oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej w Zabrzegu.

W ramach projektu „Muzykalny Zabrzeg” zakupiono pianino elektryczne, skrzypce 1/2 i 1/4, mobilny zestaw nagłośnieniowy, mikser dźwięku oraz bezprzewodowy głośnik.

Całość Projektu „Muzykalny Zabrzeg” została sfinansowana ze środków unijnych w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”