Dziedzictwo kulturowe
przyjaznyzabrzeg.pl
Na terenie Zabrzega znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:
  • Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Józefa, murowany, powstały w XVIII w., ul. ks. Janoszka 16;
  • Budynek mieszkalny, murowany, tynkowany z XVIII w., ul. Iłownicka 4;
  • 2 budynki mieszkalne, murowane z I poł. XIX w., ul. ks. Janoszka 7 (dawniej Gospoda u Wawrzyczka) i ul. Sikorskiego 68.
Oprócz wyżej wymienionych, na terenie miejscowości znajduje się jeszcze kilkanaście obiektów zabytkowych – głównie budynków mieszkalnych, nie wpisanych do rejestru zabytków, z których daty powstania najstarszych sięgają 2 połowy XVIII w. Wśród nich specyficzną wartość historyczną i sentymentalną stanowią:
  • Plebania parafii kościoła pod wezwaniem Świętego Józefa, murowana, powstała w 3 ćw. XIX w., ul. ks. Janoszka 16;
  • Kapliczka przy ul. Waryńskiego;
  • Budynek usługowo-mieszkalny z XIX w.., dawniej „Gospoda u Gichnera”, bar „Pod Zaporą”;
  • Stacja trafo, murowana, powstała ok. 1920r., ul. Londzina.
Ciekawą pamiątka są 2 kamienie zlokalizowane na terenie Zabrzega. Pierwszy z nich to kamień drogowy, pochodzący z okresu przynależności terytorialnej do Cesarstwa Austriackiego, wskazujący odległość od Wiednia. Znajduje się on przy skrzyżowaniu ulic Waryńskiego, Sikorskiego i Do Zapory. Drugi z kamieni oznaczał granicę na Wiśle pomiędzy Prusami (później Cesarstwem Niemieckim) a Cesarstwem Austriackim w latach 1742-1918. W tej chwili znajduje się on na cmentarzu w Zabrzegu.
Charakterystycznymi symbolami historii Zabrzega są ponadto:
  • Pomnik ks. Prałata Józefa Londzina przy kościele pod wezwaniem Świętego Józefa, ul. ks. Janoszka 16;
  • Tablica upamiętniająca niewinne ofiary egzekucji, urządzonej przez hitlerowców 27 maja 1942 r. w celu złamania ducha oporu mieszkańców Zabrzega i okolicznych miejscowości. Tablica mieści się przy ul. Do Zapory.
Strój kobiecy